Sofia Schmidt

Sofia Schmidt är verksam hos Advokaterna Liman & Partners sedan 2017 och arbetar med allmän affärsjuridik och tvistlösning.

Bakgrund

• Jur kand Uppsala Universitet (2014)
• Juristbyrån Swedbank (2014–2015)
• Förvaltningsrättsnotarie Förvaltningsrätten i Jönköping (2015–2016)