Per Widman

Per Widman är verksam hos Advokaterna Liman & Partners sedan 2011.

Per Widman arbetar främst med inriktning mot arbetsrätt och tvistlösning, men har också betydande erfarenhet inom områdena avtals- och bolagsrätt, offentlig upphandling och insolvensrätt.

Bakgrund

  • Jur kand Uppsala Universitet (2000)
  • Tingsnotarie Hässleholms och Stockholms tingsrätter (2000-2001)
  • G Grönberg Advokatbyrå (2001-2007)
  • Gästlärare i processrätt, Uppsala universitet (2001 och 2007)
  • Advokatfirman Lindahl (2008-2010)
  • Nord & Co Advokatbyrå (2010-2011)