Johan Elfström

Johan Elfström är verksam hos Advokaterna Liman & Partners sedan mars 2011.

Johan Elfström är främst verksam inom områdena bolagsrätt, företagsöverlåtelser, investeringar och finansieringar samt avtalsrättsliga frågor.

Utbildning och erfarenheter

 • Svensk juris kandidatexamen Handelshögskolan Göteborg
 • Juris magisterexamen (LL.M.) i internationell och komparativ rätt, Uppsala Universitet
 • Brittisk juristexamen (LL.B.), University of Dundee, Storbritannien
 • Advokatfirma Westermark Anjou
 • Bolagsjurist, Vendator AB (publ)
 • Bolagsjurist, B2-koncernen/Skuldmäkling AB
 • Delägare, Oakhill Management
 • Bolagsjurist, Spray
 • Delägare, Juristfirma Elfström Lohmann
 • Länsnotarie, Länsstyrelsen i Stockholm
 • Biträdande avdelningsjurist, Boverket