Fredrik Reveman

Fredrik Reveman är verksam hos Advokaterna Liman & Partners
sedan 2005.

Fredrik Reveman biträder företag och privatpersoner inom rättsområdena avtalsrätt, bolagsrätt och fastighetsrätt. Fredrik lämnar också i betydande omfattning rådgivning i samband med företagsförvärv och omstruktureringar.

Bakgrund

  • Jur kand Uppsala Universitet (2001)
  • Ek kand Stockholms Universitet (2001)
  • Tingsnotarie Stockholms tingsrätt (2001-2003)
  • Hovrättsfiskal Svea Hovrätt (2003-2004)
  • Wistrand Advokatbyrå (2004-2005)