Fredrik Lanneborn

Fredrik Lanneborn är verksam hos Advokaterna Liman & Partners sedan 2008.

Fredrik Lanneborn är främst verksam inom områdena bolags- och avtalsrätt, värdepappersrätt och företagsöverlåtelser.

Bakgrund

  • Jur kand Stockholms Universitet (1998)
  • Tingsnotarie Sundsvalls tingsrätt (1998-2000)
  • Jurist, Oakhill Management AB (2000-2002)
  • Advokatfirman Westermark Anjou AB (2002-2007)
  • Bolagsjurist, UB Fondkommission AB (2007-2008)