Anders Melin

Anders Melin är verksam hos Advokaterna Liman & Partners sedan 2005.

Förutom ett antal styrelseuppdrag är Anders Melin främst verksam inom områdena avtals- och bolagsrätt samt företagsöverlåtelser. Anders har också stor erfarenhet av tvistlösning inför domstolar och skiljenämnder.

Bakgrund

  • Jur kand och ek kand Uppsala Universitet (2000)
  • Tingsnotarie Stockholms tingsrätt (2001-2002)
  • Hovrättsfiskal Svea hovrätt (2003)
  • Andulf Advokat (2004-2005)