Tvistelösning

Advokaterna Liman & Partners biträder klienter inom tvistelösning och konflikthantering. Våra jurister har omfattande erfarenhet av förhandlingar inför domstolar och skiljenämnder. Bland uppdragsgivarna finns såväl privatpersoner som svenska och internationella företag.