Företagsöverlåtelser

Advokaterna Liman & Partners har stor erfarenhet av företagsöverlåtelser och kapitalanskaffning. Våra jurister företräder både säljare och köpare av verksamheter och bolag. Vi biträder vid investeringar i såväl nystartade projekt som vid kapitalanskaffning till etablerade verksamheter. Uppdragen innefattar samtliga led i en transaktion, som förberedande åtgärder inför transaktionen, strategiska överväganden avseende transaktionens struktur, avtalsförhandlingar och avslutande åtgärder. Advokaterna Liman & Partners intar ofta en projektledande roll i transaktionen.