Entreprenad- och konsulträtt

Advokaterna Liman & Partners biträder sedan många år klienter inom byggbranschen och är ett välkänt namn inom entreprenad- och konsulträtten. Våra jurister har publicerat läroböcker och artiklar inom entreprenad- och konsulträtten och har deltagit aktivt i utvecklingen av rättsområdet. Vi deltar vid förhandlingar och upprättar olika former av entreprenadavtal. Vi företräder våra klienter inför domstolar och skiljenämnder. Bland våra klienter finns stora byggherrar, mindre entreprenörer och nystartade konsultfirmor.