Arbetsrätt

Vi biträder löpande klienter i arbetsrättsliga frågor, avseende t.ex. upprättande av anställningsavtal eller avslutande av anställningar. Vi företräder klienter i arbetsrättsliga förhandlingar och tvister och lämnar ofta råd i samband med företagsöverlåtelser eller verksamhetsövergångar.