Anders Björnsson

Anders Björnsson är verksam hos Liman & Partners sedan 2016.

Anders Björnsson är främst verksam inom områdena bolagsrätt, företagsöverlåtelser och avtalsrätt.

Telefon: +46 8 671 60 60
Direkt: + 46 8 671 60 24
Fax: + 46 8 671 60 60
E-mail: anders.bjornsson@limanpartners.se

BAKGRUND

  • Jur kand Uppsala universitet (1996)
  • Tingsnotarie Sundsvalls tingsrätt (1998)
  • Exportrådet i Milano (1998-1999)
  • Oakhill Management AB (1999-2002)
  • Advokatfirman Helle & Westermark (2002-2005)
  • Advokatfirman Westermark Anjou (2005-2015)