Skadestånds- och försäkringsrätt

Advokaterna Liman & Partners är en ledande advokatbyrå inom skadestånds- och försäkringsrätt. Vi biträder våra klienter, som kan vara såväl privatpersoner som stora internationella organisationer och försäkringsbolag, inom traditionell skadereglering och processer inför domstolar och skiljenämnder. Våra jurister deltar aktivt i den skadeståndsrättsliga debatten.