IT- och immaterialrätt

Advokaterna Liman & Partners agerar som juridisk och affärsmässig rådgivare åt köpare och säljare av produkter och tjänster inom IT-området. Bland våra klienter finns t.ex. e-handelsbolag, IT-konsulter och företag som tillhandahåller ASP-lösningar.

Vi biträder ett stort antal företag, däribland reklambyråer, filmproduktionsbolag och bolag inom klädbranschen, med frågor som gäller upphovsrätt, mönsterrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga frågor.