Fastighetsrätt

Advokaterna Liman & Partners har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor. Vi biträder våra klienter vid överlåtelser och förvärv av fastigheter, förhandlar nyttjanderättsavtal och bistår vid tvistlösning. Vi har även gedigen kompetens inom den speciella fastighetsrätten, som fastighetsbildning, plan- och byggrätt och servitut. Våra jurister har bred och djup erfarenhet av bostadsrättsliga frågor. Bland våra klienter finns både kommersiella fastighetsägare, hyresgäster och bostadsrättsföreningar.