Bolags- och avtalsrätt

Advokaterna Liman & Partners biträder ett stort antal företag med rådgivning vid såväl enskilda affärshändelser som i den dagliga verksamheten.

Våra jurister har lång erfarenhet av bildande och avveckling av bolag liksom av den löpande hanteringen och dokumentationen av bolagsrättsliga ärenden. Vi biträder med upprättande av aktieägaravtal och andra samarbetsavtal. Vi deltar i förhandlingar med våra klienters kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter.

Vi lämnar ofta kontinuerlig rådgivning genom långsiktiga och nära samarbeten med våra klienter. Härigenom erhåller vi djup kunskap om våra klienters affärer, organisation och behov.