Andrés Uribe

Andrés Uribe är främst verksam inom områdena immaterialrätt och IT-rätt, avtals- och bolagsrätt samt tvistlösning. Vidare har Andrés Uribe mångårig erfarenhet av rådgivning inom områdena järnväg och kollektivtrafik.

Bakgrund

  • Jur kand vid Stockholms universitet (2000)
  • Tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt (2001-2002)
  • Danowsky & Partners (2003)
  • Poolia Juridik, uthyrd som processjurist till Intrum Justitia (2004)
  • Verksjurist, Statens kulturråd (2005-2006)
  • Karlerö & Co Advokatbyrå (2007)