Välkommen till Advokaterna Liman & Partners

Advokaterna Liman & Partners är en medelstor fristående advokatbyrå med särskild inriktning på affärsjuridik, entreprenadrätt och fastighetsrätt. Advokatbyrån, som bilades 1988, har idag elva verksamma jurister med bred kompetens inom dessa områden.

Advokaterna Liman & Partners ambition är att alltid avvärja tvister och problem redan innan de uppstår.

Kompetensområden

Advokaterna Liman & Partners lämnar råd till och biträder klienter inom ett stort antal rätts- och verksamhetsområden. Våra advokater besitter djup och bred kompetens och är ofta specialiserade inom ett eller flera verksamhetsområden.

Läs mer